MENU

By Laws

 1. Undang-Undang kecil pasar-pasar 2012
 2. Undang-Undang Kecil Hotel Pindaan 2012
 3. Undang-Undang Kecil Pilihanraya 2012
 4. Undang-Undang Kecil Taman 2012
 5. Undang-Undang Kecil Hotel 2011
 6. Undang-Undang Kecil fee 2011
 7. Undang-Undang Kecil mengkompaun kesalahan (Akta Jalan Parit dan bangunan) 2011
 8. Undang-Undang Kecil Penjaja (MPAG) 2010
 9. Undang- Undang Kecil Tred (MPAG) 2010
 10. Undang-Undang Kecil Pasar Malam/Sehari (MPAG) 2010
 11. Undang-Undang Kecil Tandas Awam (MPAG) 2010
 12. Undang-Undang Kecil Vandalisma (MPAG) 2010
 13. Undang-Undang Kecil Iklan (MPAG) 2010
 14. Undang-Undang Kecil Tempat Letak Kereta Persendirian (MPAG) 2010
 15. Undang-Undang Kecil Kawalan dan Penyeliaan Tempat-Tempat Makan (MDAG) 1983
 16. Undang-Undang Kecil Kedai Gunting Rambut dan Pendandan Rambut (MDAG) 1983
 17. Undang-Undang Kecil Pelesenan Anjing (MDAG) 1984
 18. Undang-Undang Kecil Kawalan Lembu Kerbau (MDAG) 1987
 19. Undang-Undang Kecil Kebersihan Awam 1983
 20. Undang-Undang Kecil Pengendali Makanan (MDAG) 1983
 21. Undang-Undang Kecil Panggung dan Tempat Hiburan Awam (MDAG) 2000
 22. Undang-Undang Kecil Mengkompaun Kesalahan Kesalahan (Akta Kerajaan Tempatan) (MDAG) 1983
 23. Perintah Lalulintas Jalan (Peruntukan Tempat-Tempat Letak Kereta) (MPAG) 2007