MENU

En Abdul Rahman bin Nordin bersama dua anggota, En Zulkhairi bin Ramli dan En Hariz bin Shahjan telah berjaya mengibarkan bendera MPAG di Everest Base Camp dan berikutnya bendera Jabatan dikibar dengan penuh bangga di Puncak Kalapattar. Kejayaan ini dicapai dengan jumlah 14 hari pendakian. Tahniah dan syabas, tuan!