MENU

NOTIS SEBUTHARGA BEKALAN/PERKHIDMATAN

Sebutharga adalah dipelawa daripada pembekal yang mempunyai Sijil Kewangan dan Sijil Taraf
Bumiputra dalam kategori dan pengkhususan yang berkaitan untuk membuat tawaran bagi bekalan berikut :