MENU

Jabatan Penguatkuasaan telah menjalankan rondaan dan pemantauan di semua premis-premis perniagaan bagi memastikan setiap peniaga mematuhi arahan sepanjang tempoh PKP.