MENU

Sebutharga adalah dipelawa daripada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan CIDB dan mempunyai , Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK), Sijil Taraf Bumiputera (STB) serta Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) dalam kategori dan pengkhususan yang berkaitan membuat tawaran bagi kerja berikut

Attachments: 
Reference No.: 
S03/2020
Closing Date: 
Thursday, 11 June 2020