MENU

Sijil ISO 9001 : 2008

(*sila klik untuk paparan sijil ISO)

 Skop Pelaksanaan

Sistem Pengurusan Kualiti MPAG diwujudkan untuk melaksanakan aktiviti :-

 • Perkhidmatan perbandaran yang merangkumi Perancangan Pembangunan, Kelulusan Pelan Bangunan, Pengeluaran
 • Lesen Premis Perniagaan dan Penilaian Harta  dan Penguatkuasaan.

Dasar Kualiti

Dasar Kualiti bagi Majlis Perbandaran Alor Gajah ialah :-

 1. Memberikan komitmen padu kepada penambahbaikan yang berterusan dan Budaya Kerja Cemerlang bagi menjamin pembangunan serta perkhidmatan yang berkualiti.
   
 2. Komited untuk mematuhi keperluan-keperluan Sistem Pengurusan Kualiti MS ISO 9001:2008 dengan peningkatan kualiti secara berterusan.
   
 3. Pencapaian dasar kualiti ini diukur melalui semakan semula objektif kualiti menerusi Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan untuk memastikan kesesuaiannya yang berterusan.
   
 4. Mengutamakan kehendak dan kepuasan pelanggan di dalam Sistem Pengurusan Kualiti sesuai dengan pelaksanaan dasar dan peraturan yang telah ditetapkan.

 

 Senarai Prosedur Kualiti

Kemaskini Terakhir: Khamis, 20 September 2018 - 3:00pm