MENU
  1. Memperkasa Tadbir Urus Bagi Mempertingkatkan Kecemerlangan Organisasi. 
     
  2. Memperkukuh kapasiti dan keupayaan organisasi bagi meningkatkan kecekapan dan keberkesanan pengurusan.
     
  3. Memantapkan pengurusan perbandaran bagi meningkatkan kualiti hidup masyarakat.
     
  4. Memantapkan kolaborasi strategik bagi mempertingkatkan Kualiti perkhidmatan.
Kemaskini Terakhir: Jumaat, 20 September 2019 - 6:28pm