MENU

PIAGAM PELANGGAN

MAJLIS PERBANDARAN ALOR GAJAH

Kami berjanji untuk memberikan perkhidmatan yang berkualiti kepada pelanggan dengan memenuhi piagam yang telah ditetapkan seperti berikut :-

BIL.

PERKHIDMATAN

TEMPOH

1.

Memproses dan membuat keputusan permohonan pelan tambahan dan ubah suai rumah teres

14 hari

2.

Memproses dan membuat keputusan permohonan pelan tambahan kediaman dan bukan kediaman

14 hari

3.

Memproses dan membuat keputusan permohonan pelan bangunan sesebuah

14 hari

4.

Memproses dan membuat keputusan permohonan pelan bangunan perumahan / bangunan selain kediaman melalui Mesyuarat Jawatankuasa Setempat (OSC)

37 hari

5.

Memproses dan membuat keputusan pelan bangunan industri / bengkel

37 hari

6.

Memproses dan membuat keputusan permohonan Permit Sementara Bangunan melalui Mesyuarat Jawatankuasa Setempat (OSC)

37 hari

7.

Memberi ulasan permohonan perancangan pembangunan seperti permohonan tanah kerajaan, permohonan rumah sesebuah, pecah sempadan dan pecah bahagian

14 hari

8.

Memproses dan membuat ulasan permohonan Kebenaran Merancang di peringkat J/K Pusat Setempat

14 hari

9.

Memproses dan memberi ulasan permohonan Kebenaran Merancang di bawah subseksyen 124A dan 204D, Kanun Tanah Negara melalui Mesyuarat Jawatankuasa Pusat Setempat (OSC)

57 hari

10.

Memberi perkhidmatan pengeluaran bil cukai taksiran

2 kali setahun

(15 Feb &15 Ogos setiap tahun)

11.

Memproses permohonan pindah milik pegangan berkadar

14 hari

12.

Pengeluaran surat tawaran sewa selepas keputusan temuduga gerai

21 hari

13.

Memproses dan membuat keputusan permohonan  lesen premis perniagaan

14 hari

14.

Memproses dan membuat keputusan permohonan  lesen premis perniagaan tidak berisiko

15 minit

15.

Memproses dan membuat keputusan permohonan  kelulusan pelan kejuruteraan melalui Mesyuarat Jawatankuasa Setempat (OSC)

57 hari

16.

Memproses dan membuat keputusan  permohonan kelulusan pelan landskap melalui Mesyuarat Jawatankuasa Setempat (OSC)

57 hari

17.

Memproses bayaran

14 hari

18.

Memberi maklumbalas status aduan awam

14 hari

19.

Pemotongan rumput dibawah seliaan MPAG

2 kali sebulan

    20. Memberi maklumbalas sebarang pertanyaan melalui laman web 7 hari

 

 

Catatan :

Tempoh piagam pelanggan di atas tertakluk kepada permohonan yang lengkap dan memenuhi segala syarat.

Kemaskini Terakhir: Khamis, 16 Januari 2020 - 5:50pm