MENU

PIAGAM PELANGGAN

MAJLIS PERBANDARAN ALOR GAJAH

-

BIL.

JABATAN

PERKHIDMATAN

TEMPOH

1.

OSC

Memproses dan Membuat Keputusan Permohonan Kebenaran Merancang Di Bawah Subseksyen 124A Dan 204D, Kanun Tanah Negara Melalui Mesyuarat Jawatankuasa Pusat Setempat (OSC)

57 hari

2.

OSC

Memproses Dan Membuat Keputusan Permohonan Pelan Bangunan Perumahan / Bangunan Selain Kediaman Melalui Mesyuarat Jawatankuasa Setempat (OSC)

50 hari

3.

OSC

Memproses Dan Membuat Keputusan Permohonan Permit Sementara Bangunan Melalui Mesyuarat Jawatankuasa Setempat (OSC)

50 hari

4.

 

OSC

 

 

Memproses Dan Membuat Keputusan Permohonan  Kelulusan Pelan Kejuruteraan Melalui Mesyuarat Jawatankuasa Setempat (OSC)

50 hari

5.

OSC

 

Memproses Dan Membuat Keputusan Permohonan Kelulusan Pelan Landskap Melalui Mesyuarat Jawatankuasa Setempat (OSC)

50 hari

6.

OSC

Memproses Dan Membuat Keputusan Pelan Bangunan Industri / Bengkel

50 hari

7.

Bangunan

Memproses Dan Membuat Keputusan Permohonan Pelan Tambahan Dan Ubah Suai Rumah Teres

7 hari

8.

Bangunan

Memproses Dan Membuat Keputusan Permohonan Pelan Tambahan Kediaman dan Bukan Kediaman

14 hari

9.

Bangunan

Memproses Dan Membuat Keputusan Permohonan Pelan Bangunan Sesebuah

14 hari

10.

Perancang

 

Memberi Ulasan Permohonan Perancangan Pembangunan Seperti Permohonan Tanah Kerajaan,Pecah Sempadan Dan Pecah Bahagian

14 hari

 

11.

 

 

Penilaian

Memberi Perkhidmatan Pengeluaran Bil Cukai Taksiran

2 kali setahun

(Sebelum 15 Jan &15 Julai setiap tahun)

12.

Penilaian

Memproses Dan Membuat Keputusan Permohonan Pindah Milik Pegangan Berkadar

14 hari

13.

Penilaian

Memproses Dan Membuat Keputusan Permohonan Sewaan Premis Selepas Tamat Iklan

30 hari

14.

Pelesenan

Memproses Dan Membuat Keputusan Permohonan  Lesen Premis Perniagaan

21 hari

15.

Pelesenan

Memproses Dan Membuat Keputusan Permohonan  Lesen Premis Perniagaan Tidak Berisiko

15 minit

16.

Kewangan

Memproses tuntutan bayaran bekalan, perkhidmatan dan kerja dari tarikh dokumen tuntutan diterima dengan syarat ianya lengkap dan sempurna.

14 hari

17.

Korporat

Mengesahkan Penerimaan Aduan Awam Kepada Pengadu

24 jam

18.

 

Kebersihan

Pemotongan Rumput Di Jalan-Jalan Negeri

 

Pemantauan Pemotongan Rumput Dalam Kawasan Perumahan

2 kali sebulan

 

2 kali sebulan

 

Catatan :

Piagam Pelanggan ini berkuatkuasa pada 1 Januari 2021.

Tempoh piagam pelanggan di atas tertakluk kepada permohonan yang lengkap dan memenuhi segala syarat.

Kemaskini Terakhir: Rabu, 20 Januari 2021 - 3:13pm