MENU

Tahun 2020

BILANGAN TRANSAKSI 2020
 BIL  NAMA  PERKHIDMATAN  JAN FEB MAC APRIL MEI JUN JULAI OGOS  SEPT OKT NOV DIS
1 OSC 8 24 12 0 3 20 10 12        
2 SISPAA 8 9 11 0 21 15 11 7        
3 E-RATING 974 1264 1388 0 2005 493 464 762        
  JUMLAH 997 1297 1411 0 2029 528 485 781        

#BS - Belum Disahkan Oleh Mesyuarat Pengurusan MPAG

 

Tahun 2019

BILANGAN TRANSAKSI 2019
 BIL  NAMA  PERKHIDMATAN  JAN FEB MAC APRIL MEI JUN JULAI OGOS  SEPT OKT NOV DIS
1 OSC 31 22 31 33 30 22 33 40 29 38 29 26
2 SISPAA 10 11 14 7 9 9 22 5 1 60 91 92
3 E-RATING 325 0 1 543 767 646 733 513 173 14 10 13
  JUMLAH 366 33 46 583 806 677 788 558 203 112 130 134

#BS - Belum Disahkan Oleh Mesyuarat Pengurusan MPAG

 

Tahun 2018

BILANGAN TRANSAKSI 2018
 BIL  NAMA  PERKHIDMATAN  JAN FEB MAC APRIL MEI JUN JULAI OGOS  SEPT OKT NOV DIS
1 OSC 38 29 26 30 20 16 22 26 30 24 20 27
2 SISPA 60 91 92 79 88 75 86 70 83 58 76 80
3 E-RATING 14 10 13 7 11 18 23 43 24 39 50 24
  JUMLAH 112 130 134 116 119 109 131 139 137 121 146 111

 

Tahun 2017

BILANGAN TRANSAKSI 2017
 BIL  NAMA  PERKHIDMATAN  JAN FEB MAC APRIL MEI JUN JULAI OGOS  SEPT OKT NOV DIS
1 OSC 38 29 23 30 25 32 31 32 8 15 21 29
2 SISPA 63 91 92 79 88 80 60 67 63 58 76 80
3 E-RATING 14 14 13 8 11 9 15 24 39 50 data error 130
  JUMLAH 115 134 128 117 124 121 106 123 110 123 97 239

 

Tahun 2016

BILANGAN TRANSAKSI 2016

BIL NAMA PERKHIDMATAN JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGOS SEP OKT NOV DIS
1 OSC 25 39 24 51 47 39            
2 SISPA 75 33 60 32 50 76 53 67 63 58 56 65
3 FMS 5 - 3 1 - - - - - - - -
4 ERATING 18 27 22 11 11 13 4 16 7 12 2 6
                   JUMLAH 123 99 109 95 108 128 4 83 70 70 58 71
Kemaskini Terakhir: Isnin, 28 September 2020 - 10:39am