MENU

Enakmen

1. Enakmen Hiburan Dan Tempat-tempat Hiburan 2001 Penetapan Tarikh Permulaan Kuatkuasa

2. Enakmen Hiburan Dan Tempat-Tempat Hiburan 2001

3. Enakmen Majlis Perbandaran Alor Gajah 2003

4. Pelantikan Pegawai Pelesen di bawah Seksyen 3 (Enakmen Hiburan 2001)

5. Peraturan-Peraturan Hiburan dan Tempat-Tempat Hiburan (Negeri Melaka) 2012

6. Peraturan-Peraturan Pengurusan Strata (Tribunal Pengurusan Strata) 2015

 

 

Kemaskini Terakhir: Selasa, 12 November 2019 - 10:37am