MENU
 • e-PBT Atas Talian
  Sistem yang menyediakan perkhidmatan semakan aduan,semak permohonan lesen/sewa, semak status permohonan lesen, semak bil-bil sewa bulanan, semak bil-bil cukai taksiran, semak nilaian harta,semak tawaran tiket kompaun, dan pembayaran secara atas talian dibawah Kementerian Perumahan dan Kerajaaan Tempatan.
 • OSC Atas Talian : e-Pemprosesan
  Digunakan oleh Urusetia OSC, AT Dalaman, AT Luaran, Jawatankuasa OSC dan Pentadbir Sistem.  Sistem ini diterima daripada KPKT dan merupakan antara enam (6) PBT peristis yang terpilih untuk menggunakan sistem ini bagi fasa pertama. Ia digunakan bagi permohonan perancangan dan pembangunan secara atas talian. Untuk maklumat lanjut mengenai OSC Atas Talian, sila klik DISINI.
 • OSC Atas Talian :  e-Penyerahan
  Digunakan oleh "Prinsipal Submitting Person"(PSP), "Submitting Person"(SP), Pemilik Projek, Pemaju Projek dan Orang Awam. Sistem ini diterima daripada KPKT dan merupakan antara enam (6) PBT peristis yang terpilih untuk menggunakan sistem ini bagi fasa pertama. Ia digunakan bagi permohonan perancangan dan pembangunan secara atas talian. Untuk maklumat lanjut mengenai OSC Atas Talian, sila klik DISINI.
   
 • e- Maklumbalas
  Sistem ini membolehkan pengguna mengemukakan cadangan, aduan, pendapat, sokongan, penghargaan, pertanyaan, dan lain-lain berkenaan dengan perkhidmatan yang disediakan oleh MPAG. Pengguna boleh menyemak maklumbalas daripada MPAG melalui sistem ini.
   
 • Intranet
  Sistem ini merangkumi 4 sistem yang digunapakai oleh semua Ketua Jabatan MPAG.
 • Sistem Pengurusan Aduan Awam
  Sistem ini dibangunkan oleh kerajaan Negeri Melaka bagi pemantauan aduan awam bagi setiap agensi.
   
 • Harga Barang Kawalan
  Pricewatch membantu pengguna merancang perbelanjaan secara bijak dengan membuat perbandingan harga dan mengetahui premis berhampiran yang menawarkan harga barangan berpatutan.
 • e-Rating
  Sistem ini diterima daripada MAMPU dan digunakan untuk memberi maklumbalas terhadap perkhidmatan di kaunter. Ia dipaparkan di laman web MPAG bagi demontrasi mana-mana agensi yang berminat menggunakan sistem ini.