Portal Rasmi

Majlis Perbandaran

Alor Gajah

Information Technology

Ketua Jabatan Teknologi Maklumat

Nama Pegawai

Fungsi

Menguruskan perolehan kerja, bekalan dan perkhidmatan sesuatu kontrak untuk menyergamkan semua proses sebutharga dan tender Majlis bagi memastikan proses tersebut mematuhi peraturan dan piawaian yang telah ditetapkan.

  1. Pengurusan Perolehan Kerja Lantikan Terus/Kerja Undi/ Sebutharga/ Tender.
  2. Pengurusan Perolehan Bekalan dan Perkhidmatan.
  3. Urusetia J/K Lembaga Perolehan.
  4. Urusetia J/K Penilaian Teknikal.
  5. Urusetia J/K Sebutharga.
  6. Urusetia J/K Cabutan Undi Kerja.
  7. Urusetia J/K Pembuka Sebutharga/ Tender.
  8. Urusetia J/K Spesifikasi Kerja, Bekalan & Perkhidmatan.
  9. Pengurusan Kualiti Unit.
  10. Pentadbiran Am Unit.
Skip to content