Portal Rasmi

Majlis Perbandaran

Alor Gajah

Piagam Pelanggan

Bil Jabatan Perkhidmatan Tempoh
1
OSC
Memproses dan Membuat Keputusan Permohonan Kebenaran Merancang Di Bawah Subseksyen 124A Dan 204D, Kanun Tanah Negara Melalui Mesyuarat Jawatankuasa Pusat Setempat (OSC)
57 Hari
2
OSC
Memproses Dan Membuat Keputusan Permohonan Pelan Bangunan Perumahan / Bangunan Selain Kediaman Melalui Mesyuarat Jawatankuasa Setempat (OSC)
50 hari
3
OSC
Memproses Dan Membuat Keputusan Permohonan Permit Sementara Bangunan Melalui Mesyuarat Jawatankuasa Setempat (OSC)
50 hari
4
OSC
Memproses Dan Membuat Keputusan Permohonan Kelulusan Pelan Kejuruteraan Melalui Mesyuarat Jawatankuasa Setempat (OSC)
50 hari
5
OSC
Memproses Dan Membuat Keputusan Permohonan Kelulusan Pelan Landskap Melalui Mesyuarat Jawatankuasa Setempat (OSC)
50 hari
6
OSC
Memproses Dan Membuat Keputusan Pelan Bangunan Industri / Bengkel
50 hari
7
Bangunan
Memproses Dan Membuat Keputusan Permohonan Pelan Tambahan Dan Ubah Suai Rumah Teres
7 hari
8
Bangunan
Memproses Dan Membuat Keputusan Permohonan Pelan Tambahan Kediaman dan Bukan Kediaman
14 hari
9
Bangunan
Memproses Dan Membuat Keputusan Permohonan Pelan Bangunan Sesebuah
14 hari
10
Perancang
Memberi Ulasan Permohonan Perancangan Pembangunan Seperti Permohonan Tanah Kerajaan,Pecah Sempadan Dan Pecah Bahagian
14 hari
11
Penilaian
Memberi Perkhidmatan Pengeluaran Bil Cukai Taksiran
2 kali setahun (Sebelum 15 Jan &15 Julai setiap tahun)
12
Penilaian
Memproses Dan Membuat Keputusan Permohonan Pindah Milik Pegangan Berkadar
14 hari
13
Penilaian
Memproses Dan Membuat Keputusan Permohonan Sewaan Premis Selepas Tamat Iklan
30 hari
14
Pelesenan
Memproses Dan Membuat Keputusan Permohonan Lesen Premis Perniagaan
21 hari
15
Pelesenan
Memproses Dan Membuat Keputusan Permohonan Lesen Premis Perniagaan Tidak Berisiko
15 minit
16
Kewangan
Memproses tuntutan bayaran bekalan, perkhidmatan dan kerja dari tarikh dokumen tuntutan diterima dengan syarat ianya lengkap dan sempurna.
14 hari
17
Korporat
Mengesahkan Penerimaan Aduan Awam Kepada Pengadu
24 jam
18
Kebersihan
  • Pemotongan Rumput Di Jalan-Jalan Negeri.
  • Pemotongan Rumput Dalam Kawasan Perumahan
2 kali sebulan

Piagam Pelanggan ini berkuatkuasa pada 1 Januari 2021.

Tempoh piagam pelanggan di atas tertakluk kepada permohonan yang lengkap dan memenuhi segala syarat.

Skip to content