Portal Rasmi

Majlis Perbandaran

Alor Gajah

Piagam Pelanggan

Bil Jabatan Perkhidmatan Tempoh
1
OSC
Menerima dan Memproses Permohonan Perihal Tanah (124A/204D, Ktn) Yang Diterima Dan Diselesaikan Sehingga Mendapat Keputusan Jawatankuasa OSC.
57 Hari - 99 Hari
2
OSC

Menerima Dan Memproses Permohonan Kebenaran Merancang Yang Diterima Dan Diselesaikan Sehingga Mendapat Keputusan Jawatankuasa OSC:

  • KebenaranMerancang(kecil)
  • KebenaranMerancang(sederhana)
  • KebenaranMerancang(besar)

 

i) 42-98 Hari

ii) 57-99 Hari

iii) 300 Hari

3
OSC
Menerima Dan Memproses Permohonan Pelan Kejuruteraan Yang Diterima Dan Diselesaikan Sehingga Mendapat Keputusan Jawatankuasa OSC.
50 - 92 Hari
4
OSC
Menerima Dan Memproses Permohonan Pelan Lanskap Yang Diterima Dan Diselesaikan Sehingga Mendapat Keputusan Jawatankuasa OSC.
50 - 92 Hari
5
OSC
Menerima Dan Memproses Permohonan Pelan Lanskap Yang Diterima Dan Diselesaikan Sehingga Mendapat Keputusan Jawatankuasa OSC.
42 -98 Hari
6
OSC
Memproses Dan Membuat Keputusan Pelan Bangunan Industri / Bengkel
50 hari
7
Bangunan
Memproses Dan Membuat Keputusan Permohonan Pelan Tambahan Dan Ubah Suai Rumah Teres.
7 Hari
8
Bangunan
Memproses Dan Membuat Keputusan Permohonan Pelan Tambahan Kediaman dan Bukan Kediaman
7 Hari
9
Bangunan
Memproses Dan Membuat Keputusan Permohonan Pelan Bangunan Sesebuah
14 hari
10
Perancang
Memberi Ulasan Permohonan Perancangan Pembangunan Seperti Permohonan Tanah Kerajaan,Pecah Sempadan Dan Pecah Bahagian
14 Hari
11
Penilaian
Memberi Perkhidmatan Pengeluaran Bil Cukai Taksiran
2 kali setahun (Sebelum 15 Jan &15 Julai setiap tahun)
12
Penilaian
Memproses Dan Membuat Keputusan Permohonan Pindah Milik Pegangan Berkadar
12 Hari
13
Penilaian
Memproses Dan Membuat Keputusan Permohonan Sewaan Premis Selepas Tamat Iklan
30 hari
14
Pelesenan
Memproses Dan Membuat Keputusan Permohonan Lesen Premis Perniagaan
17 Hari
15
Pelesenan
Memproses Dan Membuat Keputusan Permohonan Lesen Premis Perniagaan Tidak Berisiko
10 Minit
16
Kewangan
Memproses tuntutan bayaran bekalan, perkhidmatan dan kerja dari tarikh dokumen tuntutan diterima dengan syarat ianya lengkap dan sempurna.
14 hari
17
Korporat
Mengesahkan Penerimaan Aduan Awam Kepada Pengadu
24 jam
18
Kebersihan
  • Pemotongan Rumput Di Jalan-Jalan Negeri.
  • Pemotongan Rumput Dalam Kawasan Perumahan
2 kali sebulan
19
Kesihatan Persekitaran
Memastikan Sijil Bagi Penggredan Premis Makanan Dikeluarkan Dari Tarikh Pengesahan Keputusan Penilaian.
15 Hari

Piagam Pelanggan ini berkuatkuasa pada 1 Januari 2023.

Tempoh piagam pelanggan di atas tertakluk kepada permohonan yang lengkap dan memenuhi segala syarat.

Skip to content