Portal Rasmi

Majlis Perbandaran

Alor Gajah

Pengenalan Sewaan

Sewaan Premis Perniagaan
 1. Menguruskan penyewaan, penjualan dan pembelian bangunan dan  tanah milik MPAG.
 2. Memastikan cukai tanah milik MPAG dibayar setiap tahun.
 3. Mengeluarkan surat tuntutan sewa dan kemaskini bayaran serta  mengambil tindakan menuntut tunggakan sewa.
 4. Menyelaras dan menjawab semua aduan pembaikan dari peniaga  dan penyewa Majlis.
   
Syarat Permohonan
 1. Pemohon terdiri daripada Warganegara Malaysia
 2. Pemohon berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup tawaran.
 3. Melampirkan 1 salinan kad pengenalan pemohon
 4. Melampirkan 1 salinan Pendaftaran Perniagaan/Syarikat (jika ada).
 5. Melampirkan 1 salinan Sijil Kursus Perniagaan (jika ada).
 6. Melampirkan lain-lain dokumen sokongan bagi menyokong permohonan (jika ada)
   
Jenis harta Sewaan

Medan Selera

Kedai

Rekreasi

Gerai

Kaunter

Pasar

Tapak

Industri Kecil Sederhana

Carta Alir Permohonan dan Pemulangan Premis Perniagaan
Majlis Perbandaran Alor Gajah
Majlis Perbandaran Alor Gajah
Skip to content