Portal Rasmi

Majlis Perbandaran

Alor Gajah

e-Perkhidmatan

Majlis Perbandaran Alor Gajah

e-Semak

Sistem ini memudahkan pengguna menyemak cukai taksiran dan kompaun parkir. Cukai taksiran atau cukai pintu adalah cukai yang dikenakan terhadap semua pegangan atau harta tanah di kawasan MPAG. Manakala kompaun parkir adalah kompaun yang dikenakan ke atas kesalahan berkaitan parkir di kawasan MPAG.

Majlis Perbandaran Alor Gajah

e-Sewa

Sistem ini memudahkan pengguna dengan menyediakan kemudahan sewaan terhadap permohonan, semakan dan pemakluman. Permohonan dibuat secara online. Senarai harta yang kosong dipaparkan dan mudah dipilih. Manakala, semakan permohonan secara online. Pemakluman terus melalui SMS.

Skip to content