Majlis Perbandaran Alor Gajah

NOTIS PEMBERITAHUAN RALAT

Adalah dimaklumkan bahawa terdapat pembetulan pada Bil Cukai Taksiran Harta Penggal Pertama Tahun 2021 Majlis Perbandaran Alor Gajah (MPAG). Kenyataan pembetulan pada bil Cukai Taksiran Harta adalah seperti berikut