MENU
Pejabat/ Jabatan Kerajaan Negeri

Pejabat Penasihat Undang-undang

 www.punm.gov.my

Jabatan Kewangan dan Perbendaharaan Negeri Melaka

 jkpnm.melaka.gov.my

Pejabat Mufti Negeri Melaka

 www.al-azim.com/jmm

Mahkamah Tinggi Syariah Melaka

 www.mahsyariahmelaka.gov.my

Pejabat Pengarah Tanah dan Galian

 ptg.melaka.gov.my

Jabatan Kerja Raya Melaka

 www.jkrmlk.gov.my

Pejabat Pembangunan Negeri Melaka

 www.mel.icu.gov.my

Pejabat Daerah dan Tanah Alor Gajah

 www.pdtag.gov.my

Pejabat Daerah dan Tanah Jasin

 www.pdtjasin.gov.my

Jabatan Pertanian Negeri Melaka

 www.agricmelaka.gov.my

Jabatan Agama Islam Melaka

 jaim.melaka.gov.my

Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri Melaka

Dalam Pembangunan

Jabatan Perkhidmatan Veterinar Negeri

 www.jpvmelaka.gov.my

Jabatan Perancangan Bandar dan Desa

 www.jpbdmelaka.gov.my

Jabatan Pengairan dan Saliran Melaka

 jps.melaka.gov.my

Pejabat TYT Yang di-Pertua Negeri

 tyt.melaka.gov.my

Pejabat Perhutanan Negeri Melaka

 www.hutanmelaka.gov.my

Majlis Sukan Negeri Melaka

 www.msn.gov.my

 

Pihak Berkuasa Tempatan

Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah

 www.mbmb.gov.my

Majlis Perbandaran Alor Gajah

 www.mpag.gov.my

Majlis Perbandaran Jasin

 www.mpjasin.gov.my
Agensi Kerajaan Negeri

Perbadanan Kemajuan Negeri Melaka

 www.pknm.com

Syarikat Air Melaka

 www.samb.com.my

Perbadanan Kemajuan Tanah Adat Melaka

 www.pertam.gov.my

Yayasan Melaka

 www.yayasanmelaka.gov.my

Perbadanan Muzium Melaka

 www.perzim.gov.my

Perbadanan Perpustakaan Awam Melaka

 www.perpustam.gov.my

Majlis Agama Islam Melaka

 www.maim.gov.my

Perbadanan Stadium Melaka

 www.mscorp.com.my

Perbadanan Bioteknologi Melaka

 www.melbio.com.my

Perbadanan Hang Tuah Jaya

 www.phtj.gov.my

Perbadanan Pembangunan Sungai dan Pantai Melaka

 ppspm.micth.com
Syarikat Kerajaan Negeri Melaka

Kumpulan Melaka Berhad

 www.kmb.com.my

Institut Seni Malaysia Melaka

 ismma.melaka.gov.my

Institut Kajian Sejarah dan Patriotisme Malaysia

 www.iksep.com.my

Institut Pengurusan Melaka

 imm.melaka.gov.my

Dunia Melayu Dunia Islam

 www.melayuislam.com

Pusat Zakat Melaka

 www.izakat.com

Putra Hospital Sdn Bhd

 www.psh-group.com

Melaka ICT Holdings Sdn Bhd

 www.micth.com

Melaka Hari Ini - Akhbar Rasmi Negeri Melaka

 www.melakahariini.com.my

Melaka International Trade Center

 www.mitc.org.my

Melaka State Investment Center

 www.msic.com.my

Institusi Kerajaan/ Swasta Negeri Melaka

Universiti Teknikal Malaysia Melaka

 www.utem.edu.my

Universiti Teknologi Mara

 www.uitm.edu.my

Universiti Multimedia

 www.mmu.edu.my

Pusat Latihan Teknologi Tinggi (ADTEC)

 www.adtecmlk.gov.my

Institut Perguruan Perempuan Melayu

 www.ippm.edu.my

Kolej Teknologi Islam Antarabangsa Melaka

 www.ktim.edu.my

Politeknik Kota Melaka

 www.polimelaka.edu.my

Politeknik Merlimau Melaka

 www.pmm.edu.my

Institut Kemahiran Mara Jasin

 www.ikm.edu.my/jasin

Kolej Profesional MARA Melaka

 www.kpm.edu.my/melaka

Maktab Rendah Sains MARA Kem Terendak

 www.mara.gov.my

Maktab Rendah Sains MARA Jasin

 www.mara.gov.my

Institut Kemahiran Belia Negara (IKBN) Alor Gajah

 www.kbs.gov.my

Institut Latihan Perindustrian Melaka

 www.ilpmelaka.gov.my
Jabatan Persekutuan Negeri Melaka

Jabatan Pendaftaran Negara

 www.jpn.gov.my

Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna

 www.kpdnhp.gov.my

Jabatan Pengangkutan Jalan Cawangan Melaka

 www.jpjmelaka.gov.my

Jabatan Tenaga Manusia

 www.jtr.gov.my

Jabatan Pertahanan Awa

 www.pertahananawam.gov.my

Jabatan Pendidikan Negeri Melaka

 www.jpnmelaka.gov.my

Jabatan Kemajuan Masyarakat

 www.kplb.gov.my/kemas2

Jabatan Perangkaan Malaysia

 www.statistics.gov.my

Jabatan Ukur dan Pemetaan Melaka

 www.juml.gov.my

Jabatan Kebajikan Masyarakat Malaysia

 www.jkm.gov.my

Jabatan Perpaduan Negara

 www.kempadu.gov.my

Bahagian Keselamatan Negara

 www.bkn.gov.my

Polis Diraja Malaysia

 www.rmp.gov.my

Badan Pencegah Rasuah

 www.jaring.gov.my/bpr

Jabatan Imigresen Malaysia

 www.imi.gov.my

Jabatan Hal Ehwal Orang Asli

 www.jheoa.gov.my

Jabatan Pemegang Harta Malaysia

 bheuu.mmu.edu.my

Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Melaka

 jabatanbombadanpenyelamatmelka.my.wiie.net

Jabatan Penerbangan Awam

 www.dca.gov.my

Kastam Diraja Malaysia

 www.customs.gov.my

Jabatan Muzium dan Antikuiti

 www.jma.gov.my

Jabatan Penjara Malaysia

 www.prison.gov.my

Askar Wataniah Malaysia

 army.mod.gov.my/aw

Tentera Darat Malaysia

 army.mod.gov.my

Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia

 www.jppmros.gov.my

Jabatan Kimia Malaysia

 www.kimia.gov.my

Lain-lain

Pautan Perkhidmatan Awam Malaysia

 www.malaysia.gov.my

Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia

 www.mampu.gov.my

Jabatan Perkhidmatan Awam

 www.jpa.gov.my

Suruhanjaya Perkhidmatan Awam

 www.spa.gov.my
Kemaskini Terakhir: Jumaat, 22 Januari 2021 - 10:30am