Portal Rasmi

Majlis Perbandaran

Alor Gajah

Undang-Undang Kecil

 1. Undang-Undang Kecil Pengendali Makanan (Majlis Daerah Alor Gajah) 1983
 2. Undang-Undang Kecil Kebersihan Awam (Majlis Daerah Alor Gajah) 1983
 3. Undang-Undang Kecil Kawalan Dan Penyeliaan Tempat-Tempat Makan (Majlis Daerah Alor Gajah) 1983
 4. Undang-Undang Kecil Kerja Tanah (Majlis Daerah Alor Gajah) 1983
 5. Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam 1984 (Melaka)
 6. Undang-Undang Kecil Ternakan Ayam Itek (Majlis Daerah Alor Gajah) 1984
 7. Undang-Undang Kecil Panggung dan Tempat Hiburan Awam (Majlis Daerah Alor Gajah) 2000
 8. Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam (Pindaan) 2007
 9. Undang-Undang Kecil Melanjutkan Tempoh Lesen (Majlis Perbandaran Alor Gajah) 2010
 10. Undang-Undang Kecil Pelesenan Tempat Letak Kereta Persendirian (Majlis Perbandaran Alor Gajah) 2010
 11. Undang-Undang Kecil Iklan (Majlis Perbandaran Alor Gajah) 2010
 12. Undang-Undang Kecil Vandalisme (Majlis Perbandaran Alor Gajah) 2010
 13. Undang-Undang Kecil Tandas Awam (Majlis Perbandaran Alor Gajah) 2010
 14. Undang-Undang Kecil Pasar Malam/Sehari (Majlis Perbandaran Alor Gajah) 2010
 15. Undang-Undang Kecil Pelesenan Tred (Majlis Perbandaran Alor Gajah) 2010
 16. Undang-Undang Kecil Pelesenan Penjaja Dan Gerai (Majlis Perbandaran Alor Gajah) 2010
 17. Undang-Undang Kecil Fi (Majlis Perbandaran Alor Gajah) 2011
 18. Undang-Undang Kecil Hotel (Majlis Perbandaran Alor Gajah) 2011
 19. Undang-Undang Kecil Jalan, Parit Dan Bangunan (Mengkompaun Kesalahan-Kesalahan)(Majlis Perbandaran Alor Gajah) 2011
 20. Undang-Undang Kecil Taman (Majlis Perbandaran Alor Gajah) 2011
 21. Undang-Undang Kecil Iklan Pilihan Raya (Majlis Perbandaran Alor Gajah) 2011
 22. Undang-Undang Kecil Hotel (Majlis Perbandaran Alor Gajah)(Pindaan) 2012
 23. Undang-Undang Kecil Pasar-Pasar (Majlis Perbandaran Alor Gajah) 2012
 24. Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam (Pindaan) 2012
 25. Undang-Undang Kecil Pelesenan Haiwan Ternakan (Majlis Perbandaran Alor Gajah) 2012
 26. Undang-Undang Kecil Pelesenan Anjing Dan Rumah Pembiakan Anjing (Majlis Perbandaran Alor Gajah) 2013
 27. Undang-Undang Kecil Pengurangan Fi Lesen (Majlis Perbandaran Alor Gajah) 2013
 28. Undang-Undang Kecil Hotel (Majlis Perbandaran Alor Gajah) (Pindaan) 2018
 29. Undang-Undang Kecil SPA (Majlis Perbandaran Alor Gajah) 2018
 30. Undang-Undang Kecil Mengkompaun Kesalahan-Kesalahan Kerajaan Tempatan (Majlis Perbandaran Alor Gajah) 2018
 31. Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam (Pindaan) 2019
 32. Undang-Undang Kecil Pelesenan Petempatan  Makanan (Majlis Perbandaran Alor Gajah) 2020
Skip to content