Portal Rasmi

Majlis Perbandaran

Alor Gajah

Pengarah Perancang Bandar

Tpr Nurul Adawaty Binti Hj. Ismail

TPr. NURUL ADAWATY BINTI HJ.ISMAIL

Fungsi

Jabatan Perancangan Bandar bertanggungjawab dalam aspek perancangan kawasan pentadbiran dengan mengawal penggunaan dan kemajuan tanah serta bangunan  di samping menggalakkan pembangunan fizikal dan sosio-ekonomi menerusi peruntukan akta, kaedah-kaedah perancangan dan garis panduan yang telah ditetapkan.

Perancangan Bandar

Bahagian Rancangan Pemajuan

 1. Pengurusan Maklumat Dan Laporan Perancangan Dan Pembangunan.
 2. Penyediaan Pelan Perancangan Dan Pembangunan.
 3. Pengurusan Dan Penyediaan Rancangan Strukur, Rancangan Tempatan, Rancangan Kawasan Khas.
 4. Pengurusan Pengambilan Tanah Dan Permohonan Tanah.
 5. Pengurusan Projek Penswastaan.
 6. Pengurusan Program MPAG Dan Agensi Luar.
 7. Pengurusan Permohonan Kawasan Lapang.
 8. Pengurusan Kualiti Jabatan.
 9. Pentadbiran Am Jabatan.

Bahagian Kawalan Pembangunan dan GIS

 1. Penyediaan Ulasan Perancangan: (Tata Atur, Tukar Syarat, Pecah Sempadan, Belah Bagi Serah Dan Milik Semula).
 2. Pengurusan Kelulusan Pemajuan Kebenaran Merancang.
 3. Pengurusan Permohonan Nama Taman Dan Nama Jalan.
 4. Pengurusan Kes Pembangunan (OSC, JKBB Dan Lembaga Rayuan).
 5. Pengurusan Sistem Maklumat Geografi (GIS).

Bahagian Teknologi Hijau

 1. Penyediaan Pelan Rancangan Aktiviti Serta Program Teknologi Hijau.
 2. Pengurusan Maklumat Dan Melaksana Tindakan-Tindakan Teknologi Hijau Peringkat Negeri.
 3. Penyediaan Khidmat Nasihat Berkenaan Teknologi Hijau.
 4. Urusetia Mesyuarat J/K Bandar Mampan.
 5. Pengurusan Pembangunan Bandar Mampan.
 6. Pengurusan Bandar Pintar.
 7. Pengurusan Bandar Rendah Karbon.
Skip to content