Portal Rasmi

Majlis Perbandaran

Alor Gajah

Pengindahan Bandar

Pengarah Pengindahan Bandar

PORTAL RASMI Majlis Perbandaran Alor Gajah

LAr. KAMARUDIN BIN MUSTAPA

Fungsi

Jabatan ini bertanggungjawab merancang dan melaksanakan pengindahan landskap yang lebih menyeluruh di samping meningkatkan kualiti alam sekitar serta disokong oleh program penyelenggaraan yang cekap. Pembangunan landskap diperkasakan dengan mewujudkan Garis Panduan Landskap dan penyediaan Pelan Induk Landskap.

Bahagian Pembangunan Landskap

 1. Merancang, Melaksanakan Dan Mengawal Pembangunan Landskap
 2. Pengurusan Permohonan Pelan Landskap
 3. Pengurusan Sokongan Pengeluaran CCC.
 4. Pengurusan Permohonan Pemulangan Wang Deposit
 5. Pengurusan Kualiti Jabatan
 6. Pentadbiran Am Jabatan.

Bahagian Penyelenggaraan Landskap

 1. Penyelenggaraan Kawasan Landskap Dan Taman-Taman Rekreasi MPAG.
 2. Penyelenggaraan Pokok-Pokok Teduhan Yang Berisiko
 3. Pengurusan Aduan Awam
 4. Pengurusan Sewaan Pokok Bunga Hiasan
 5. Pengurusan Inventori Pokok
 6. Penyelenggaraan Landskap Kejur
 7. Penglibatan Dalam Program Gotong-Royong Dan Program Rasmi
 8. Gotong-Royong and other official programmes.
Skip to content