Portal Rasmi

Majlis Perbandaran

Alor Gajah

Statistik Atas Talian

Bilangan Transaksi Tahun

Bil Nama Perkhidmatan Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogo Sep Okt Nov Dis
1 OSC 11 21 12

2 SISPAA 3 3 4 0 19 11

3 E-RATING 207 252 117 118 26 5

Jumlah 221 276 133 118

Bil Nama Perkhidmatan Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogo Sep Okt Nov Dis
1 OSC 8 24 12 0 3 20 10 12 14 11
2 SISPAA 3 3 4 0 19 11 22 1 9 25 20 6
3 E-RATING 974 1264 1388 0 2005 493 464 762 725 969
Jumlah 997 1297 1411 0 2029 528 485 781 764 1002
Bil Nama Perkhidmatan Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogo Sep Okt Nov Dis
1 OSC 8 24 12 0 3 20 10 12 14 11
2 SISPAA 3 3 4 0 19 11 22 1 9 25 20 6
3 E-RATING 974 1264 1388 0 2005 493 464 762 725 969
Jumlah 997 1297 1411 0 2029 528 485 781 764 1002
Bil Nama Perkhidmatan Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogo Sep Okt Nov Dis
1 OSC 31 22 31 33 30 22 33 40 29 38 29 26
2 SISPAA 3 3 4 0 19 11 22 1 9 25 20 6
3 E-RATING 325 0 1 543 767 646 733 513 173 14 10 13
Jumlah 366 33 46 583 806 677 788 558 203 112 130 134
Bil Nama Perkhidmatan Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogo Sep Okt Nov Dis
1 OSC 38 29 26 30 20 16 22 26 30 24 20 27
2 SISPAA 3 3 4 0 19 11 22 1 9 25 20 6
3 E-RATING 14 10 13 7 11 18 23 43 24 39 50 24
Jumlah 112 130 134 116 119 109 131 139 137 121 146 111
Bil Nama Perkhidmatan Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogo Sep Okt Nov Dis
1 OSC 38 29 23 30 25 32 31 32 8 15 21 29
2 SISPAA 3 3 4 0 19 11 22 1 9 25 20 6
3 E-RATING 14 14 13 8 11 9 15 24 39 50 130
Jumlah 115 134 128 117 124 121 106 123 110 123 97 239
Bil Nama Perkhidmatan Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogo Sep Okt Nov Dis
1 OSC 25 39 24 51 47 39
2 SISPAA 3 3 4 0 19 11 22 1 9 25 20 6
3 FMS 5 3 1
4 E-RATING 18 27 22 11 11 13 4 16 7 12 2 6
Jumlah 123 99 109 95 108 128 4 83 70 70 58 71
Bil Nama Perkhidmatan Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogo Sep Okt Nov Dis
1 OSC 22 15 25 27 21 24 30 31 30 31 31 39
2 SISPAA 3 3 4 0 19 11 22 1 9 25 20 6
3 FMS 4 3 4 13 3 3 3 7 6 5
4 E-RATING 21 15 16 25 38 19 54 102 71 80 67 63
Jumlah 121 82 121 90 135 119 170 230 183 185 166 166
Bil Nama Perkhidmatan Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogo Sep Okt Nov Dis
1 OSC Online 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 e-Maklumbalas 0 0 1 1 2 1 2 1 6 4
3 e-Aduan MPAG 61 51 35 60 56 39 46 54 55 60
4 e-Rating MPAG 3 14 3 10 8 5 6 11 17 25
Jumlah 64 65 39 71 66 45 54 66 78 89


#BS – Belum Disahkan Oleh Mesyuarat Pengurusan MPAG

Skip to content