Portal Rasmi

Majlis Perbandaran

Alor Gajah

OSC

Ketua Unit OSC

Person Icon Iconic Design Vector 18314793

Fungsi

Menyelaras dan memantau permohonan cadangan pemajuan dan permohonan-permohonan lain yang diterima melalui sistem OSC online. Mengurusetiakan Mesyuarat Jawatankuasa OSC sebanyak 2 kali sebulan. Memaklumkan keputusan kelulusan permohonan cadangan pemajuan kepada pemohon . Membuat perakuan permohonan pembangunan tanah kepada Pejabat Tanah dan menyediakan pelaporan berkala melalui portal OSC.

  1. Pengurusan Permohonan Pembangunan Tanah Kebenaran Merancang, Pelan Infrastruktur, Pelan Bangunan dan Pelan Landskap.
  2. Urusetia J/K OSC.
  3. Pengurusan Kualiti Unit.
  4. Pentadbiran Am Unit.
Skip to content