Portal Rasmi

Majlis Perbandaran Alor Gajah

PERKHIDMATAN

OSC

Ketua Unit OSC

PORTAL RASMI Majlis Perbandaran Alor Gajah

PUAN NORAZIRA BINTI ABD AZIZ

Fungsi

Menyelaras dan memantau permohonan cadangan pemajuan dan permohonan-permohonan lain yang diterima melalui sistem OSC online. Mengurusetiakan Mesyuarat Jawatankuasa OSC sebanyak 2 kali sebulan. Memaklumkan keputusan kelulusan permohonan cadangan pemajuan kepada pemohon . Membuat perakuan permohonan pembangunan tanah kepada Pejabat Tanah dan menyediakan pelaporan berkala melalui portal OSC.

  1. Pengurusan Permohonan Pembangunan Tanah Kebenaran Merancang, Pelan Infrastruktur, Pelan Bangunan dan Pelan Landskap.
  2. Urusetia J/K OSC.
  3. Pengurusan Kualiti Unit.
  4. Pentadbiran Am Unit.

Carta Fungsi Unit Kutipan Tunggakan – Ketua Unit Kutipan Tunggakan Gred KP 44

  1. Pengurusan Kutipan Cukai Taksiran.
  2. Pengurusan Kutipan Tunggakan Kompaun Pelbagai.
  3. Pengurusan Kutipan Tunggakan Kompaun Letak Kereta.
  4. Pengurusan Kualiti Unit. 
  5. Pentadbiran Am Unit.
Skip to content