Portal Rasmi

Majlis Perbandaran

Alor Gajah

Audit Dalam

Ketua Unit Audit Dalam

PORTAL RASMI Majlis Perbandaran Alor Gajah

ENCIK MOHD FAIDZ BIN LEMAN

Fungsi

Unit ini bertanggungjawab untuk memastikan tahap pematuhan kepada segala dasar, undag-undang, peraturan dan arahan yang berkuat kuasa dengan melaksanakan pengauditan kewangan , pengauditan pengurusan dan pengaudtian khas. Melaporkan kepada Yang Dipertua MPAG hasil pengauditan dan menjalan pengauditan susulan untuk memastikan segala teguran atau syor -syor semasa audit telah diambil tindakan oleh pihak jabatan.

  1. Penyediaan Rancangan Tahunan Audit Dalam 
  2. Pengauditan Pematuhan Kepada Dasar Undang-Undang, Peraturan Dan Arahan.
  3. Pengauditan Kewangan, Pengurusan dan Pengauditan Khas.
  4. Pelaporan Hasil Pengauditan Jalankan Audit Susulan.
  5. Pembentangan laporan Audit.
  6. Pengurusan Kualiti Unit.
  7. Pentadbiran Am Unit.
Skip to content