Portal Rasmi

Majlis Perbandaran

Alor Gajah

Kebersihan

Pengarah Kebersihan

PORTAL RASMI Majlis Perbandaran Alor Gajah

ENCIK MOHD FAIZAL BIN MOHD ZAIN

Fungsi

Bahagian Kebersihan

  1. Mengawalselia dan Memantau Pengurusan Sisa Pepejal Dan Pembersihan Awam Syarikat Konsesi
  2. Mengawalselia dan Memantau Kontraktor Kebersihan Potongan Rumput dan Longkang-Longkang Bagi Kebersihan Kawasan, Pemotongan Rumput, Pembersihan Longkang Bagi Jalan JKR MARRIS.
  3. Pengurusan Aktiviti Pembersihan Kawasan Pantai, Rekreasi dan Lain-lain
  4. Pengurusan Program Kesedaran Amalan 3R
  5. Pengurusan Kualiti Jabatan.
  6. Pentadbiran Am Jabatan.
Skip to content