Portal Rasmi

Majlis Perbandaran

Alor Gajah

Kebersihan dan Kesihatan

Pengarah Kebersihan dan Kesihatan

PORTAL RASMI Majlis Perbandaran Alor Gajah

ENCIK MOHD FAIZAL BIN MOHD ZAIN

Fungsi

Bahagian Kebersihan

 1. Mengawalselia dan Memantau Pengurusan Sisa Pepejal Dan Pembersihan Awam Syarikat Konsesi
 2. Mengawalselia dan Memantau Kontraktor Kebersihan Potongan Rumput dan Longkang-Longkang Bagi Kebersihan Kawasan, Pemotongan Rumput, Pembersihan Longkang Bagi Jalan JKR MARRIS.
 3. Pengurusan Aktiviti Pembersihan Kawasan Pantai, Rekreasi dan Lain-lain
 4. Pengurusan Program Kesedaran Amalan 3R
 5. Pengurusan Kualiti Jabatan.
 6. Pentadbiran Am Jabatan.

Bahagian Kesihatan

 

 1. Pengurusan Aktiviti Fasiliti Pasar PBT
 2. Pengurusan Aktiviti Kawalan Vektor
 3. Pengurusan Aktiviti Kawalan Penyakit Berjangkit
 4. Pengurusan Aktiviti Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (OSHA)
 5. Pengurusan Aktiviti Kawalan Penyakit, Vektor dan Zoonotik
 

 

Bahagian alam Sekitar

 1. Pengurusan Aktiviti Fasiliti Tandas Awam PBT
 2. Pemeriksaan dan Laporan Serta Tindakan Ke Atas Kacau Ganggu Pencemaran Udara, Debu dan Habuk Dari Premis Perniagaan Perindustrian,Perdagangan,Tapak Binaan dan Kaw Perumahan
 3. Pemeriksaan dan Laporan Ke Atas Kacau Ganggu Awam.
 4. Menyiasat dan Mengambil Tindakan Semua Aduan-Aduan Yang Berkaitan Dengan Kacau Ganggu Kepada Persekitaran
 5. Pemeriksaan dan Laporan Ke Atas Pencemaran Air Saliran dan Parit Awam Yang Melibatkan Bahan Buangan Aktiviti Perniagaan, Perindustrian dan Perdagangan
Skip to content