Portal Rasmi

Majlis Perbandaran

Alor Gajah

Penguatkuasaan

Pengarah Jabatan Penguatkuasaan

Person Icon Iconic Design Vector 18314793

Fungsi

Jabatan Penguatkuasaan bertanggungjawab melaksanakan tugas-tugas penguatkuasaan dengan telus, tepat dan tegas meliputi semua aspek dan berpandukan kepada Akta 171, Akta 172, Akta 133,Enakmen , Perintah Peraturan dan Undang-Undang Kecil yang diguna pakai oleh MPAG di seluruh Kawasan pentadbirannya.

Bahagian Pentadbiran

 1. Pengurusan Kewangan Dan Bajet Jabatan
 2. Pengurusan Sistem HRMIS
 3. Pengurusan Aduan Awam
 4. Pengurusan Bencana Alam
 5. Pengurusan Notis Peringatan, Notis Amaran, Notis Pemberitahuan
 6. Penggunaan Stor Jabatan
 7. Pengurusan Aktiviti Bantuan Jabatan/Unit Dalaman Dan Luaran
 8. Pengurusan Pengurangan Dan Pembatalan Kompaun
 9. Pengurusan Kutipan Tunggakan Kompaun
 10. Pengurusan Kursus Jabatan
 11. Pemantauan Dan Kawalan Anggota Penguatkuasa
 12. Pengurusan Keselamatan Jabatan
 13. Pengurusan Rondaan Dan Kawalan
 14. Pengurusan Eskot Keselamatan
 15. Pengurusan Kawalan Pejabat MPAG
 16. Pengurusan Pengawal Keselamatan
 17. Pengurusan Kawalan Kenderaan Awam Yang Berurusan Dengan MPAG
 18. Pengurusan Skuad Cegah Kebakaran
 19. Pengurusan Kenderaan Jabatan
 20. Pengurusan Aset Jabatan
 21. Pengurusan DokumentasiKenderaan Dan Aset Jabatan
 22. Pengurusan Penyelenggaraan Kenderaan Dan Penggunaan Bahan Api
 23. Pengurusan Kualiti Jabatan
 24. Pentadbiran Am Jabatan

Bahagian Operasi

 1. Penguatkuasaan Akta 171, 172, Enakmen Dan UUK MPAG.
 2. Pengurusan Operasi Pemutihan
 3. Pengurusan Pelbagai Operasi Dalaman Dan Luaran
 4. Penguatkuasaan Dan Pemantauan Pusat-Pusat Hiburan
 5. Pengurusan Operasi Gejala Sosial Dengan Kerjasama JAIM, PDRM dan JKM
 6. Pengurusan Kompaun Letak Kereta
 7. Pengurusan Semakan JPJ Link
 8. Pengurusan Unit Letak Kereta
 9. Pengurusan Kawalan Lalulintas
 10. Pengurusan Kawalan Letak Kereta
Skip to content