Portal Rasmi

Majlis Perbandaran

Alor Gajah

Undang-Undang

Ketua Unit Undang-Undang

Person Icon Iconic Design Vector 18314793

Cik Nur Farhanah

Fungsi

Unit ini bertanggungjawab memberi nasihat perundangan, menggubal dan meminda Undang-undang Kecil, menyemak semua dokumen perundangan,membuat dan menyemak pelbagai perjanjian dan penerangan berkaitan undang-undang.  Unit ini juga melaksanakan urusan pendakwaan terhadap kesalahan di bawah undang-undang yang diguna pakai oleh MPAG.

 1. Pengurusan gubalan, pindaan dan pemansuhan Akta, Undang-Undang Kecil, peraturan, perintah, kaedah dan enakmen
 2. Memberi pelbagai nasihat perundangan 
 3. Pengurusan penyediaan dan semakan pelbagai pernjanjian
 4. Pengurusan Kertas Aduan, Saman dan Pertuduhan untuk tindakan mahkamah dan terimaan Kertas Saman dari Pihak Berkuasa Tempatan yang lain
 5. Pengurusan kes-kes sivil dan arbitrasi
 6. Pengurusan kes-kes pendakwaan dan laporan
 7. Pengurusan kes-kes tuntutan dari pihak luar terhadap MPAG
 8. Pengurusan pelantikan panel peguam
 9. Pengurusan tuntutan Letter Of Demand
 10. Pengurusan carian syarikat
 11. Pengurusan kes-kes kebangkrupan
 12. Pengurusan kualiti unit
 13. Pengurusan pentadbiran Am Unit
Skip to content