Portal Rasmi

Majlis Perbandaran

Alor Gajah

Kewangan

Pengarah Kewangan

PORTAL RASMI Majlis Perbandaran Alor Gajah

PUAN MARLINI BINTI MOHAMED

Fungsi

Jabatan ini bertanggungjawab menguruskan sumber kewangan bagi memastikan MPAG mendapatkan hasil yang maksima dan menguruskan perbelanjaan secara optimum mengikut peruntukan Akta Kerajaan Tempatan 1976 dan peraturan-peraturan kewangan yang dikuatkuasakan. Jabatan kewangan juga berperanan mewujudkan kawalan dalaman yang sistematik dan efisien serta memastikan rekod-rekod kewangan diselenggara dengan betul dan cekap.

Bahagian Kewangan Am

 1. Pengurusan Peruntukan.
 2. Pengurusan Bayaran.
 3. Pengurusan Pengeluaran Cek.
 4. Pengurusan Emolumen.
 5. Pengurusan Pesanan Tempatan/Inden.
 6. Pengurusan Panjar Wang Runcit.
 7. Pengurusan Pendahuluan Diri.
 8. Pengurusan Peruntukan Persekutuan.
 9. Pengurusan Sistem Daftar Bil Berpusat.
 10. Pentadbiran Am Bahagian

Bahagian Akaun

  1. Penyediaan Belanjawan Tahunan.
  2. Pengurusan Aliran Tunai.
  3. Pengurusan Baucer Jernal.
  4. Pengurusan Cek Terbatal.
  5. Pengurusan Tabung Pinjaman.
  6. Pengurusan Pinjaman Luar.
  7. Penyediaan Laporan Bulanan.
  8. Penyediaan Penyesuaian Bank.
  9. Pengurusan Pelaburan
  10. Penyediaan Penyata Kewangan Tahunan.
  11. Penyelarasan Teguran Audit.
  12. Urusetia J/K Kewangan.
  13. Urusetia J/K Pengurusan Kewangan Dan Akaun.
  14. Pentadbiran Am Jabatan.
  15. Pengurusan Kualiti Jabatan.

Bahagian Hasil

 1. Pengurusan Kutipan Terimaan.
 2. Pengurusan Kaunter Bersepadu.
 3. Pengurusan Bil Setempat M2U, BSN Dan EFT.
 4. Pengurusan Deposit.
 5. Pengurusan Pelaburan.
 6. Pengurusan Tempat Letak Kereta.
 7. Pengurusan Pejabat Cawangan.
 8. Pentadbiran Am Bahagian.
Skip to content