Portal Rasmi

Majlis Perbandaran

Alor Gajah

Penilaian dan Pengurusan Harta

Pengarah Penilaian dan Pengurusan Harta

PORTAL RASMI Majlis Perbandaran Alor Gajah

Sr ROSNANI BINTI IBRAHIM

Fungsi

Jabatan Penilaian dan Pengurusan Harta dipertanggungjawabkan untuk mewujudkan satu sistem penilaian hartanah bagu maksud kadaran dan sewaan yang adil, berkualiti dan seragam untuk mempertingkatkan hasil MPAG dari tahun ke tahun. Orang ramai diberi kesedaran tentang tindakan kerja penilaian harta untuk maksud kadaran Akta 171, disamping memberi kesedaran kepada pemilik-pemilik harta perihal kepentingan nilai pemilikan sesuatu hartanah. Jabatan ini juga mengurus dan mengemaskini harta milik MPAG berkaitan penyewaan, pelupusan dan penjualan bagi semua jenis ruang niaga milik MPAG.

Bahagian Penilaian

 1. Pengurusan Fail Harta/Pegangan.
 2. Pengurusan Penilaian Hartanah.
 3. Pengurusan Penentuan Kadar.
 4. Pengurusan Penilaian Semula.
 5. Pengurusan Penilaian Tahunan.
 6. Pengurusan Tuntutan Sumbangan Bantuan Kadar.
 7. Pengurusan Bil Cukai Taksiran.
 8. Pengurusan Bayaran Ansuran Cukai Taksiran.
 9. Pengurusan Pelan Bangunan Pegangan Berkadar
 10. Pengurusan Pelan Digital Bangunan Berkadar
 11. Pengurusan Geocoding Pelan Bangunan.
 12. Pengurusan Laporan Bayaran Kutipan Cukai Taksiran Semasa, Tunggakan Dan Denda
 13. Pengurusan Carian Dan Kaveat.
 14. Rundingan Pembayaran Cukai.
 15. Urusetia Mesyuarat Bantahan.
 16. Pengurusan Kualiti Jabatan.
 17. Pentadbiran Am Jabatan.

Bahagian Pengurusan Harta

 1. Pengurusan Harta MPAG.
 2. Pengurusan Pembayaran Cukai Tanah
 3. Pengurusan Fail Dan Dokumen Hakmilik MPAG.
 4. Pengurusan Penilaian/ Penyewaan Harta MPAG.
 5. Pengurusan Tuntutan Sewa Dan Bayaran
 6. Pengurusan Penjualan Dan Pembelian Harta Tanah Oleh MPAG Untuk Sewaan Dan Pajakan
 7. Pengurusan Aset Penswastaan.
 8. Pengurusan Penjualan Tanah Untuk Pembangunan
 9. Pengurusan Aduan
 10. Urusetia Temuduga Gerai

Cawangan Pesuruhjaya Bangunan

 1. Pengurusan Bangunan Strata.
 2. Pengurusan Penyelenggaraan Bangunan Strata Melalui Perundingan.
Skip to content