Portal Rasmi

Majlis Perbandaran

Alor Gajah

Objektif

Majlis Perbandaran Alor Gajah
Objektif
  • Memperkasa Tadbir Urus bagi mempertingkatkan kecemerlangan organisasi.

  • Memperkukuh kapasiti dan keupayaan organisasi bagi meningkatkan kecekapan dan keberkesanan pengurusan.

  • Memantapkan pengurusan perbandaran bagi meningkatkan kualiti hidup masyarakat.

  • Memantapkan kolaborasi strategik bagi mempertingkatkan kualiti perkhidmatan.

Majlis Perbandaran Alor Gajah
Skip to content