Portal Rasmi

Majlis Perbandaran

Alor Gajah

Kutipan Tunggakan

ketua Unit Kutipan Tunggakan

MOHD ROZAIMAN BIN RAHMAT

Fungsi

Unit Kutipan Tunggakan (UKT) bertanggungjawab mengutip Tunggakan Cukai Taksiran, Tunggakan Kompaun Pelbagai ,Tunggakan Kompaun Tempat Letak Kereta dan Tuntutan Tunggakan  Pelbagai Hasil. Laporan Kutipan akan dibentang dalam Mesyuarat Jawatankuasa Kutipan Hasil MPAG dan Mesyuarat Jawatankuasa Kewangan dan Pembangunan Sosioekonomi MPAG. Tiga Sektor Utama Unit Kutipan Tunggakan iaitu Sektor Kutipan Tunggakan Cukai Taksiran, Sektor Kutipan Tunggakan Kompaun dan Sekotor Kutipan Tunggakan Pelbagai Hasil.

 

Sektor Kutipan Pelbagai hasil

 1. Pengurusan Semakan dan Kemaskini Data-data Tunggakan Kompaun dan laporan.
 2. Pengurusan dan Pengeluaran Surat Peringatan Menjelaskan Bayaran Tuntutan Tunggakan Kompaun (14 hari)
 3. Pengurusan dan Pengeluaran Notis Tuntutan Tunggakan Kompaun (7 hari).
 4. Pengurusan dan Pelaksanaan Carian Syarikat di Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) bagi syarikat yang mempuanyai tunggskan kompaun.
 5. Pengurusan dan Pelaksanaan Carian Kad Pengenalan di Pejabat Pendaftaran Melaka bagi individu yang mempunayai tunggakan kompaun.
 6. Pengurusan Letter of Demand (LOD).
 7. Pengurusan Pelaksanaan Perbincangan dan Kunjung Hormat.
 8. Pengurusan Pelaksanaan Ansuran.
 9. Pengurusan Dokumentasi Kes untuk Tindakan Mahkamah.

Sektor Kutipan Cukai Taksiran

 1. Pengurusan Pengeluaran Borang E.
 2. Pengurusan Pengeluaran Borang F, G dan H.
 3. Pengurusan dan Pelaksanaan Operasi Penyampaian Waran, Operasi Waran dan Operasi Sita.
 4. Pengurusan dan Pengeluaran Surat Peringatan Menjelaskan Bayaran Tuntutan Tunggakan Cukai Taksiran (15 hari).
 5. Pengurusan dan Pengeluaran Notis Tuntutan Tunggakan Cukai Taksiran (7 hari).
 6. Pengurusan dan Pelaksanaan Carian Persendirian di Pejabat Tanah Alor Gajah dan Pejabat Tanah  Galian Melaka (PTAG & PTG).
 7. Pengurusan Pelaksanaan Carian Persendirian Kaveat di Pejabat tanah Alor Gajah dan Pejabat Tanah dan Galian Melaka (PTAG & PTG).
 8. Pengurusan Bayaran Ansuran Tunggakan Cukai Taksiran.
 9. Pengurusan dan Pelaksanaan Carian Syarikat di Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM).
 10. Pengurusan dan Pelaksanaan Carian Kad Pengenalan di Pejabat Pendaftaran Melaka.
 11. Pengurusan Carian dan Semakan Lelongan Awam di Mahkamah Tinggi Melaka dan Pejabat Tanah Alor Gajah bagi Tunggakan Cukai Taksiran.
 12. Pengurusan Pelaksanaan Perbincangan dan Kunjung Hormat.
 13. Pengurusan Letter Of Demand (LOD).
 14. Pengurusan Proof Of Debt (POD).
 15. Pengurusan Pelaksanaan bagi Kes-kes Tuntutan Tunggakan Cukai Taksiran ke Mahkamah.
 16. Pengurusan Mesyuarat Jawatankuasa Kutipan Hasil dan Pelbagai Mesyuarat lain.
 17. Pengurusan Kualiti Unit.
 18. Pentadbiran Am Unit.

Sektor Kutipan Tunggakan Pelbagai Hasil

 1. Pengurusan Semakan dan Kemaskini Data-data Tunggakan Pelbagai Hasil.
 2.  Pengurusan dan Pengeluaran Surat Peringatan Menjelaskan Bayaran Tuntutan Tunggakan Pelbagai Hasil (14 hari).
 3. Pengurusan dan Pengeluaran Notis Tuntutan Tunggakan Pelbagai Hasil ( 7 hari).
 4. Pengurusan dan Pelaksanaan Carian Syarikat di Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) bagi Syarikat yang mempunyai tunggakan pelbagai hasil.
 5. Pengurusan dan Pelaksanaan Carian Kad Pengenalan di Pejabat Pendaftaran Melaka bagi individu yang mempunyai tunggakan pelbagai hasil.
 6. Pengurusan Letter of Demand (LOD).
 7. Pengurusan Pelaksanaan Perbincangan dan Kunjung Hormat.
 8. Pengurusan Dokumentasi Kes untuk Tindakan Mahkamah.
Skip to content