Portal Rasmi

Majlis Perbandaran

Alor Gajah

MS ISO 9001:2015

Sistem Pengurusan Kualiti MPAG diwujudkan untuk melaksanakan aktiviti :-

‘Perkhidmatan Pihak Berkuasa Tempatan Bagi Perbandaran Alor Gajah (merangkumi perkhidmatan utama dan sokongan Kerajaan Tempatan).’

Dasar Kualiti bagi Majlis Perbandaran Alor Gajah ialah :-

  1. Memberikan komitmen padu kepada penambahbaikan yang berterusan dan Budaya Kerja Cemerlang bagi menjamin pembangunan serta perkhidmatan yang berkualiti. 
  2. Komited untuk mematuhi keperluan-keperluan Sistem Pengurusan Kualiti MS ISO 9001:2015 dengan peningkatan kualiti secara berterusan. 
  3. Pencapaian dasar kualiti ini diukur melalui semakan semula objektif kualiti menerusi Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan untuk memastikan kesesuaiannya yang berterusan. 
  4. Mengutamakan kehendak dan kepuasan pihak berkepentingan di dalam Sistem Pengurusan Kualiti sesuai dengan pelaksanaan dasar dan peraturan yang telah ditetapkan
Skip to content