Portal Rasmi

Majlis Perbandaran

Alor Gajah

Korporat & Khidmat Masyarakat

Pengarah Korporat dan Khidmat Masyarakat

PORTAL RASMI Majlis Perbandaran Alor Gajah

TUAN HJ. MOHD BUKHARI BIN BAHARUDDIN

Fungsi Bahagian Korporat

 1. Perancangan Imej Korporat.
 2. Pengurusan Majlis-Majlis Rasmi.
 3. Pengurusan Media Dan Publisiti.
 4. Pengurusan Lawatan Rasmi.
 5. Pengurusan Teks Ucapan.
 6. Pengurusan Risalah Korporat.
 7. Pengurusan Cenderahati Korporat.
 8. Pengurusan Pertanyaan MMKN, DUN Dan Parlimen.
 9. Pengurusan Maklumbalas Mesyuarat Dan Kementerian.
 10. Pengurusan Fotografi Dan Video Korporat.
 11. Pengurusan Ahli-Ahli Majlis.
 12. Pengurusan Aduan Awam.
 13. Urusetia Mesyuarat Penuh MPAG.
 14. Pengurusan Berita MPAG.
 15. Pengurusan Kaunter Khidmat Pelanggan.
 16. Pengurusan Kualiti Unit.
 17. Pentadbiran Am Unit.

Fungsi Bahagian Khidmat Masyarakat

Jabatan Khidmat Masyarakat berperanan memperkukuhkan penganjuran program-program kemasayarakatan dengan menjalin kolabratif Bersama masyarakat, agensi kerajaan, swasta, NGO, belia, peniaga dan golongan yang berkepentingan dalam pembangunan daerah. Justeru, pelbagai inisiatif telah diambil dalam usaha memperkasakan program pembangunan social dan komuniti dengan menggunakan pendekatan National Blue Ocean Strategy (NBOS) lantaran MPAG turut menjadi pendokong utama kepada pelaksanaan program-program Kerajaan Negeri termasuk di peringkat daerah , kampung dan taman.

Bahagian Pentadbiran dan Pengurusan Dun

 1. Pengurusan Sumbangan
 2. Pengurusan Bayaran Jabatan
 3. Pengurusan Perolehan Bekalan & Perkhidmatan
 4. Pengurusan Tuntutan Elaun Lebih Masa / Elaun Perjalanan
 5. Pengurusan Jamuan
 6. Pengurusan Vot Jabatan Dan Bil Pelbagai
 7. Pengurusan Mesyuarat JAPERUN
 8. Pengurusan Aduan Awam dan Isu-Isu Masyarakat
 9. Pengurusan Program MPAG Bersama Masyarakat
 10. Pengurusan Maklum Balas Sistem Aduan SISPAA Jabatan
 11. Pengurusan Bantuan Baik Pulih Rumah (PPKB)
 12. Penyemakan Status E-Kasih
 13. Pengurusan Penyediaan Laporan Mesyuarat Focus Group Peringkat Daerah Dan Negeri
 14. Pengurusan Program Santai Malam Minggu
 15. Urusetia Msyuarat J/K Belia Sosial Dan LA21
 16. Pentadbiran Am Jabatan.

Bahagian Pengurusan Logistik dan Kualiti

 1. Pengurusan Sewaan Logistik, Dewan dan Bilik Mesyuarat Terminal Sejahtera
 2. Pengurusan Kualiti Jabatan
Skip to content