Portal Rasmi

Majlis Perbandaran

Alor Gajah

Bangunan

Pengarah Bangunan

PORTAL RASMI Majlis Perbandaran Alor Gajah

ENCIK ABDUL RAHMAN BIN NORDIN

Fungsi

Jabatan Bangunan merupakan jabatan yang bertanggungjawab mengawal segala pembinaan bangunan daripada meluluskan pelan bangunan sehingga kepada pengeluaran Perakuan Kelayakan Menduduki atau proses pengeluaran ‘ Certificate of Completion and Compliance’ oleh pihak perunding projek. Selain itu, jabatan juga bertanggungjawab dalam mengawal pembinaan struktur tanpa izin, meluluskan permit Bangunan Sementara dan menyediakan pelan-pelan reka bentuk bangunan bagi projek-projek yang dilaksanakan oleh MPAG.

Bahagian Kawalan Bangunan

 1. Pengurusan Pengeluaran Permit Sementara Bangunan
 2. Pengawalan Bangunan Usang.
 3. Pengurusan Pemeriksaan Bangunan Secara Berkala
 4. Pematuhan Kepada Penggunaan Bangunan
 5. Pemuliharaan Bangunan Warisan
 6. Mengawal Bangunan Tanpa Kelulusan
 7. Menangani Aduan Awam
 8. Menguatkuasakan Menduduki Bangunan Tanpa Kebenaran
 9. Pemantauan Kepada Pematuhan Kemudahan OKU.
 10. Penyediaan Lukisan Pelan Bangunan Bagi Kemudahan Awam/ Persendirian Berskala Kecil
 11. Program Pemulihan Bagi Pemantauan Reban Ayam/ Chalet/ Homestay, Pemantauan Ladang Ternakan Khinzir
 12. Pemantauan Tahap Keselamatan Bangunan
 13. Pengurusan Kualiti Jabatan.
 14. Pentadbiran Am Jabatan.

Bahagian Khidmat Rundingan

  1. Pengurusan Permohonan Pelan Pembangunan.
  2. Pengurusan Pengeluaran CFO/CCC dan Borang F
  3. Pemantauan Pelaksanaan Kemudahan Orang Kurang Upaya Di Bangunan Awam
  4. Pengurusan Kebersihan Tapak Binaan
  5. Pemantauan Amalan Hijau Di Bangunan (SPAH)
  6. Penyeliaan Tapak Pembangunan
  7. Pemulihan Projek Pembangunan Yang Terbengkalai
  8. Pengurusan dan Kawalan Perbelanjaan Jabatan
  9. Membuat Tuntutan Denda Bangunan
  10. Pengurusan Pengeluaran Deposit Pembinaan Bangunan
  11. Pengurusan Maklumat Pelan Dalam MAPINFO & BUILDIS
  12. Pentadbiran Am Bahagian.

   

Skip to content